Dates:
27, 28 i 29 gener 2022

Documentació

Circulars, programa i altra documentació del Congrés:

I CIRCULAR

Crida a Simposis / 22 març 2021

II CIRCULAR

Crida a Comunicacions / 15 juny 2021

III CIRCULAR

Inscripcions i programa / 13 desembre 2021

IV CIRCULAR

Celebració del Congrés / 11 gener 2022

PROGRAMA

Programa del II Congrés Català d’Antropologia

PROGRAMA COMPLET

Programa complet del II Congrés Català d’Antropologia

CARTELL

Cartell del II Congrés Català d’Antropologia

PUNT LILA COCA22

Protocol contra l’assetjament i Punt Lila

PROTOCOL COVID-19

Protocol de seguretat i salut. Mesures preventives del risc de contagi del coronavirus SARS-CoV2