Dates:
27, 28 i 29 gener 2022

Participació

Benvolgudes, benvolguts

Us informem que s’obre el període per a l’enviament de propostes de Simposis i Activitats pel 2n Congrés Català d’Antropologia, que tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de gener de 2022 a Girona.

Podeu acollir-vos a les següents opcions:

Simposis

S’acceptaran propostes de Simposi relacionades amb qualsevol àmbit de la disciplina.

Cada proposta haurà d’incloure:

  • Títol
  • Resum de 250 paraules
  • Noms de les coordinadores o coordinadors del Simposi, adreça electrònica i institució de procedència.
  • Proposta de Simposi: delimitació del tema, breu panoràmica del camp i bibliografia (fins a 1.500 paraules)

La o les persones coordinadores es faran responsables de la recepció de propostes de comunicació, de la seva selecció, així com de l’organització de les sessions. 

Es podran acceptar fins a un màxim de 8 comunicacions en total i un mínim de 4 (en aquest cas, sense comptar les presentacions dels/les coordinadores).

Cada participant al Congrés podrà coordinar com a màxim un Simposi.

El Comitè Científic del Congrés valorarà les propostes de Simposis i acceptarà les que s’ajustin als requisits d’aquesta convocatòria.

Altres formes de participació

S’obre una convocatòria per a la presentació de propostes d’espais transversals i altres formes de participació (aules d’audiovisuals, activitats artístiques o docents, exposicions, presentació de llibres, etc.).

Cada proposta haurà d’incloure:

  • Títol
  • Resum de 250 paraules
  • Noms de les coordinadores o coordinadors de l’Activitat, adreça electrònica i institució de procedència
  • Proposta de l’Activitat: delimitació del tema, estructura de l’activitat, durada, necessitats específiques (espai, recursos…) i bibliografia, si es considera necessària (fins a 1.500 paraules)

El Comitè Científic del Congrés valorarà les propostes d’Activitats i acceptarà les que s’ajustin als requisits d’aquesta convocatòria. 

La o les persones coordinadores es faran responsables de l’activitat proposada, així com de la seva realització.  

Presentació de les propostes

Data màxima per a la presentació de propostes: 30 04 2021

Acceptació de les propostes: 17 05 2021