Dates:
27, 28 i 29 gener 2022

Crida a propostes

S'obre el període per a l'enviament de propostes

Data màxima per a la presentació de propostes: 
30 04 2021

Acceptació de les propostes:
17 05 2021

Simposis

La o les persones coordinadores es faran responsables de la recepció de propostes de comunicació, de la seva selecció, així com de l’organització de les sessions.

Es podran acceptar fins a un màxim de 8 comunicacions en total i un mínim de 4 (en aquest cas, sense comptar les presentacions dels/les coordinadores).

Cada participant al Congrés podrà coordinar com a màxim un Simposi.

El Comitè Científic del Congrés valorarà les propostes de Simposis i acceptarà les que s’ajustin als requisits d’aquesta convocatòria.

Altres formats

El Comitè Científic del Congrés valorarà les propostes d’Activitats i acceptarà les que s’ajustin als requisits d’aquesta convocatòria.