Modalitat B

Socis de l’ICA, ITA o alguna altra associació d’antropologia nacional o internacional