24, 25 i 26 de gener de 2024

Comitè

El Comitè Organitzador i Científic del CoCA

 

El Comitè Organitzador i Científic del Congrés està format per 1 o 2 representants de les diferents universitats i centres de recerca catalans conjuntament amb l’ICA i l’ITA.

És una comissió vinculada a l’ICA

Víctor Bretón

UdL

Coordinador

Albert Roca

UdL

Coordinador

Camila del Mármol

UB

Secretària

Carles Salazar

UdL

Jordi Roca

URV

Alba Castellsagué

UdG

Carles Serra

UdG

Araceli González

CSIC

Elisenda Ardèvol

UOC

Mònica Martínez

UB

Jordi Gascón

UB

Araceli Muñoz

ICA

Isabella Riccò

ITA- URV

Montse Ventura

UAB

Roger Costa

ACPA

Gemma Casal

Tècnica