Dates:
27, 28 i 29 gener 2022

Simposis 2022

1. La ciudad confinada. Lo urbano en tiempos de pandemia

2. Antropologia dels mèdia: Mitjans, narratives i construccions de realitat

3. La condició posthumana: Una antropologia per a l’Antropocè

4. Transformacions en els significats del cicle festiu nadalenc: de la religiositat com a centralitat, a la festa generalitzada, i de l’espai domèstic al carrer

5. Mirades antropològiques a la crisi socioecològica

6. Antropologia i pobles indígenes a l’Amèrica Llatina d’avui

7. Hegemonies epistèmiques en qüestió: Reflexions sobre els passats i els presents del Marroc

8. El científic com a xamà: traduint en mons multi-espècie

9. Devocions inesperades en trajectòries religioses interculturals: evolució o història?

10. Límits i reptes metodològics en l’abordatge etnogràfic de la sexualitat.

11. Patrimoni Cultural Immaterial: de les polítiques patrimonials als usos polítics del patrimoni, una mirada des de l’antropologia

12. (im)mobilitats i (im)mobilitzacions urbanes, abans, durant, i després de la pandèmia

13. Gobernanza comunitaria y socionaturalezas

14. Contrastos i conflictes en els debats de gènere i identitat des de la tradició etnogràfica de l’antropologia

15. Antropologia Visual i Multi-modal: noves formes d’experimentació, col·laboració i assaig a través de les imatges

16. Pandèmia, cures i crisi de reproducció social

17. Teorizar la inmovilidad desde la antropología: experiencias, normatividades y articulaciones

18. Promesa i fracàs de la infraestructura: tecnologies de la vida quotidiana

19. Manifestacions i formes de relació amb el sagrat a la societat contemporània

20. Herramientas teórico-prácticas en etnografías sobre redes de apoyo y colaboración

21. Antropologías, (in)movilidades y turismos

22. Cultura popular, resistència i conflicte

23. Memòries i desmemòries africanes: Mirades des de l’Antropologia

24. Alimentació en temps de pandèmia: Vulnerabilitats, drets i reptes

25. L’antropologia a les Illes Balears i les Pitiüses: Investigacions, textos i contextos

26. Etnografia i Dret: Explorant àmbits i formes de col·laboració

27. Migración y Patrimonio Cultural

28. Desigualtats i recerca: reptes antropològics davant de noves formes de producció del coneixement

29. Comuns i comunals a debat: Una aproximació des de l’Antropologia a la idea del comú com a principi organitzador

30. Estudi sobre els impactes de la Covid-19

31. Sexualitat i infància: la sexualitat governada

32. Antropologia aplicada a l’àmbit de l’educació i de l’escola

33. “Patrimonis confinats”: Efectes de la pandèmia en el patrimoni

34. Les cultures populars i tradicionals desafiades: més enllà del patrimoni i els processos de patrimonialització