Dates: 30 de gener – 1 de febrer de 2020

Seu del Congrés: Universitat Rovira i Virgili, Tarragona

I Congrés Català d’Antropologia

L’objectiu del Congrés és crear un punt de trobada de l’Antropologia Social i Cultural a Catalunya. Des de la constitució dels primers departaments i àrees d’Antropologia al nostre país, s’ha anat configurant un àmbit de recerca i de professionalització i actualment ens trobem en un moment de maduració i creixement de la disciplina. En aquest context, considerem important construir espais de trobada i d’intercanvi per generar vincles i sinergies, reforçar complicitats i garantir la consolidació d’un àmbit professional i de recerca a Catalunya.

El Congrés pretén contribuir a la promoció i difusió de l’Antropologia a Catalunya i actuar com a una plataforma per a donar visibilitat a la nostra disciplina. Us convidem a participar en el debat i la reflexió conjunta. Podreu participar enviant propostes de simposis, comunicacions, pòsters i material audiovisual. Així mateix també deixem la porta oberta a d’altres propostes d’activitats.

El Comitè Científic del Congrés està format per representants de les diferents universitats i centres de recerca catalans i de les organitzacions d’Antropologia de Catalunya. Les llengües del Congrés són el català, el castellà, l’anglès, el francès i l’occità.

 

Simposis

1. L’Africa revisitada. Una mirada des dels marges postcolonials i la lluita de la sobirania reconeixement de tradicions culturals històriques i col·lectives.

2. Antropologia feminista i de la salut: explorant els marges del patriarcat i les hegemonies psi en salut mental, gènere i sexualitat.

3. Conservació a l’Antropocè: recombinant el camp i la ciutat.

4. Reflecting on historical and current musical and ethno-musicological encounters and their consequences.

5. El conflicte en contextos de patrimonialització, la patrimonialització en contextos de conflicte.

6. La resistència del concepte d’àrea cultural: repensant la seva presència actual en l’acadèmia, els museus i la societat.

7. Reproducció estratificada i mobilitat en un context d’austeritat i de declivi de la fecunditat: qüestionant la justícia reproductiva.

8. La presentació de l’ocult a la vida quotidiana: Religió i noves espiritualitats en contextos urbans.

9. Ser campesina/o hoy en día: retos y estrategias para una vida digna en la era agroindustrial.

10. Efectes de la Biomedicina sobre els processos de salut/malaltia/atenció en la vida i els cossos de les persones: Una perspectiva des de la antropologia de gènere.

11. Horitzons posthumanistes: Nous reptes epistemològics per a l’antropologia.

12. L’antropologia social en el maneig i la gestió sostenible del medi natural: la naturalesa com a subjecte de drets.

13. Incerteses del sistema alimentari: Precarització, particularismes, malbaratament i nous riscos alimentaris.

14. Vulnerabilitat sociocultural i estratègies de supervivència: escenaris de precarietat i àmbits d’intervenció.

15. D’ençà de la Convenció de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial: diàleg entre antropologia, polítiques globals i locals?

16. Nous imaginaris sobre els processos d’identificació i opressió. Problematitzacions i aproximacions crítiques al gènere, la identitat i la diversitat.

17. The ritual use of psychoactive plants in Catalonia.

18. Mobilitats desbocades: Informalitat, inseguretat i col.lapse en les noves i velles infraestructures de transport.

19. La cuestión urbana, hoy: ciudad y conflicto en el siglo XXI.

20. Antropologia Jurídica: l’etnografia de les justícies estatals.

21. Som acollida? Conceptualitzacions i debats des de l’antropologia.

22. L’esport a l’espai públic del segle XXI. Oportunitats i limitacions.

23. (Dis)capacitando el cuerpo antropológico: debates pendientes entre la Antropología y los Estudios Críticos de la Discapacidad.

24. Antropologías, turismos, etnografías y enfoques interdisciplinarios.

25. El Marroc i l’Islam. Entre les reivencions del passat i les reapropiacions del present.

26. L’antropologia en el context de les Illes Balears i Pitiüses.

27. Homes i cura: una trans/formació en marxa?

28. Comunicació indígena, patrimonialització, activisme polític i noves formes de governabilitat.

29. Règims de (im)mobilitat, sistemes de control i noves formes d’exclusió social i de precarització.

30. Els museus etnològics a Catalunya. Reptes i interrelacions amb l’antropologia social.

31. Antropología e Historia Cultural de las fronteras en América Latina: Las zonas de contacto como laboratorios epistemológicos