Dates:
27, 28 i 29 gener 2022

Calendari 2022

El 2n Congrés Català d’Antropologia tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de gener de 2022 a la Universitat de Girona.

 

Crida a propostes de simposis:
del 22.03 a 30.04.21

Notificació d’acceptació de propostes:
17.05.21

Crida a propostes de comunicació per als simposis acceptats:
del 15.06 al 31.08.21

Notificació d’acceptació de propostes de comunicació:
04.10.21 

Finalització del període d’inscripcions:
31.12.21

Els i les assistents que no presentin comunicació, podran realitzar la inscripció al Congrés fins el moment del seu inici.