10. L’antropologia a les Illes Balears i les Pitiüses: nous trànsits investigadors

Coordinació:

Diana Borràs Rhodes
Institut d'Antropologia de les Illes
diana.borras@gmail.com
Margalida Mulet Pascual
Institut Català d'Antropologia

Resum

L’any 2020 l’Institut d’Antropologia de les Illes (IAI) va presentar un primer simposi al COCA sota el títol de “L’antropologia en el context de les Illes Balears i Pitiüses” coordinat per Francesc Alemany i Marc Morell. L’objectiu era contribuir a la visibilització de la disciplina antropològica a les Illes, un procés que s’inicià amb la fundació de l’IAI l’any 2016. Aquesta línia de treball es va continuar l’any 2022 amb la presentació del simposi “L’antropologia a les Illes Balears i les Pitiüses: investigacions, textos i contextos” coordinat per Diana Borràs i Margalida Mulet. En aquesta convocatòria del CoCA 2024 es vol afiançar la trajectòria dels darrers anys presentant un cop més un simposi que doni cabuda a aquelles comunicacions que tenen com a punt de partida la pràctica etnogràfica contemporània duta a terme a les Illes Balears o sobre les Illes Balears i Pitiüses. Un cop més el territori es presenta com un element que permet mostrar els camps de recerca, aplicada i acadèmica, de la antropologia alhora que s’incentiva el desenvolupament de la disciplina en un territori que tot i no oferir els estudis d’antropologia a la Universitat (UIB), sí compta amb un nombre creixent de graduats que fan o volen fer de l’antropologia la seva professió.

D’altre banda, per les característiques del nostre territori, estudiants i professionals d’una i altre illa ens veiem sovint aïllats i allunyats. Així, el simposi es presenta també com un espai de trobada.

 

Proposta simposi

A l’hora de contextualitzar l’antropologia balear i pitïusa hem de tenir en compte que a la Universitat de les Illes Balears (UIB) no existeixen els estudis d’antropologia, si bé les universitats a distància amb seu a les Illes (UNED i UOC) sí ofereixen els estudis de grau. D’altre banda, s’ha de dir que som nombroses les persones llicenciades i/o doctores que hem cursat estudis a altres universitats, siguin catalanes, espanyoles, europees o d’altres indrets del món. Per aquest motiu, la constitució del IAI ha estat, des dels seus inicis, un lloc d’encontre a partir del qual desenvolupar i afiançar la recerca antropològica feta a les IIles i/o sobre la seva realitat sociocultural.

A més, la mirada “etic” dels investigadors locals i internacionals envers els illencs i illenques han deixat nombrosos relats etnogràfics i estudis antropològics de contextos i escoles acadèmiques diverses que s’emmarquen dins les problemàtiques més fonamentals de l’antropologia mediterrània, europea i del món.

Amb “L’antropologia a les Illes Balears i les Pitiüses: nous trànsits investigadors” volem continuar el camí iniciat l’any 2020 amb l’objectiu d’establir canals de comunicació entre investigadors illencs, catalans i d’altres indrets a partir dels quals debatre i compartir reflexions sobre l’interès de la investigació antropològica a les Illes Balears.

Panoràmica

Fins a finals del segle XX bona part de la producció antropològica de les Illes partia d’estudis unificats i reificadors que giraven al voltant del pas de la tradició a la modernitat. A partir dels anys 90 del segle passat la producció antropològica al territori balear es diversificà i renovà tant temàticament com metodològicament, incorporant de manera progresiva la antropología aplicada i la professionalització de la disciplina fora de l’àmbit acadèmic

Aquest simposi vol mostrar l’existència dels nous trànsits investigadors tant dintre de l’academia com en el marc de l’antropologia aplicada i ampliar així els camins de l’antropologia balear i pitiüsa. En definitiva, vol ser una plataforma per a compartir els reptes als que ens enfrontem com a professionals de l’antropologia. Ens proposem a més poder esbrinar de manera col·lectiva quines són les solucions i les innovacions que ens permeten afrontar en l’àmbit local, la diversificació creixent de la disciplina i la seva adaptació a un món canviant i sotmès a reptes globals.

Animam doncs, a tots els companys i companyes a participar activament en la tercera edició del simposi dedicat a l’antropologia a les Balears i Pitiüses amb comunicacions i discussions que mostrin l’interès i el valor de la mirada antropològica en el context actual, tant amb una mirada crítica de la disciplina i de la realitat socio cultural de les Illes com amb projectes de recerca acadèmica i aplicada.

Bibliografia

Alemany, F. (2017) La domesticació del dimoni gros: la recreació d’una comunitat pagesa perduda al context urbà de la vila mallorquina de Manacor a les festes de Sant Antoni. Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropologia, 22, 2, 214-231.

Alemany, F.; Morell, M. (en preparació) «Apunts per a una història crítica de l’antropologia a les Illes Balears i Pitiüses».

Bestard, J.; Porqueres, E. (2016) “Fugas en Mallorca: una perspectiva histórica de llevarse a la novia”. Dins del Mármol (ed.), Compromisos etnográficos: un homenaje a Joan Frigolé. Barcelona: Publicacions UB.

Borràs Rhodes, Diana, Cifre Borràs, Joana. Reflexiones en torno a la revalorización del patrimonio alimentario marítimo pesquero de Mallorca: La exposición temporal “del mar a la taula” – Dialnet (unirioja.es). El gusto en el museo 2021: actas III Congreso internacional sobre patrimonio alimentario y museos / Nuria Ramón Marqués (ed. lit.), 2022, ISBN 978-84-9048-996-3, págs. 143-155

Borràs Rhodes, Diana, Mulet Pascual, Margalida, “Del Mar a la taula” (From the sea to the table). Seafood and cultural reproduction of gastronomic intangible heritage in Mallorca pp.282-292 MUSEOEUROPE (simpozij) (2021 ; Maribor) Živeti v Evropi [Elektronski vir] = Living in Europe : Museoeurope : the collected volume of the symposium 14.-15. 10. 2021 / [organised by] Maribor Regional Museum ; [glavni uredniki Drago Oman … [et al.] ; prevodi besedil v angleški jezik Alkemist prevajalske storitve … et al.]. – E-zbornik. – Maribor : Pokrajinski muzej = Regional Museum, 2021. – (Zbirka Museoeurope ; 7) Način dostopa (URL): http://www.museoeurope.si ISBN 978-961-94532-6-1

Canyelles, C. (2021) Masclisme i cultura jurídica. Una etnografia del procés judicial de la violència de gènere. Edicions Lleonard Muntaner.

Cifre, M. (2014) “Paraíso, realidad y conservacionismo: diálogos entre la antropología ambiental y la etnobotánica en la isla de Mallorca”. Actas del XIII Congreso de Antropologia de la FAAEE, Universitat Rovira i Virgili, 2859-2879.

Franquesa, J. (2010) Sa Calatrava mon amour. Etnografia d’un barri atrapat en la geografia del capital. Palma: Documenta Balear.

Gomila, M. A. (2005) Las relaciones intergeneracionales en el marco de la família contemporánea: cambios y continuidades en transición hacia una nueva concepción de la familia. Historia Contemporánea, 31, 505-542.

Miquel, A. (1996) Un soc al pla. Una aproximació a la població magrebí de Sa Pobla, Ed. Rustega, Col·lecció Contextos.

Miquel, A. (2000) El campo en la cabeza: pervivencia del agrarismo en la construcción de la identidad. Madrid: La Catarata.

Mascaró, J. (2005) “Menorca en los ritos de paso tradicionales”. Narria, 109-112, 41-50.

Morell, M. (2013) “De l’espai no te’n refies mai”: el treball urbà en la formació/lluita de classes. Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropologia, 18, 2, 53-67.

Mulet, M. ; Borràs, D. ; Calvo M. (2020) “Crisis sanitaria y alimentación: Impactos del confinamiento en los hábitos alimentarios de la isla de Mallorca”, Revista de Alimentaçao et Cultura das Américas. RACA. 2(2):32-52, jul./dez, 2020, 32-52. DOI 10.35953/raca.v2i2.83

Pastor Talboom, S. (2021) “Los círculos del Änima en países iberoamericanos: Antropología de la muerte en el siglo XXI”. AIBR Revista de Antropología Iberoamericana, 16(01) 89-111

Pastor Talboom, S. (2019) “Orbes, seres de luz y ángles en los círculos de ánima”, Revista Nuevas Tendencias en Antropología, 154-175.

Pastor Talboom, S. (2019) “Una reflexión metodológica, ontológica y epistemológica del trabajo de campo en una práctica espiritista moderna”, Antropología experimental 19, 181-191.

Pou, C ; Borràs D ; Cernuda, M.A ; Ribas, P ; Monedero, R. (2019) “¿Sabemos qué es la antropología, a qué se dedica hoy en día y en qué ámbitos es imprescindible su inclusión?”. Actas del V Congreso Internacional de Antropología, AIBR 2019, Madrid, 1160.

Ramis, A. (2002) El folklore i l’etnografia a les Illes Balears (segles XIX i XX). Palma: Documenta Balear.

Trias, S. (1992) Una historia de la antropologia balear. Barcelona: Boixareu Universitaria.

Trias, S. (1993) Antropología de la cuina mallorquina. El Tall editorial.

Waldren, J. (2001[1996]) Mallorquins, estrangers i forasters. Paradís i realitat a Mallorca: el cas de Deià. Palma: Editorial Moll.

Waldren, J. (2007) “Bosnian Women in Mallorca: Migration as a Precarious Balancing Act”. Dins Stacul, Moutsou i Kopnina (eds.), Crossing European Boundaries. Beyond Conventional Geographical Categories. New York & Oxford: Berhahn Books.