I CIRCULAR. Crida a Simposis 2024

Benvolgudes, benvolguts.

Us informem que s’obre el període per a l’enviament de propostes de Simposis i Activitats pel 3r Congrés Català d’Antropologia, que tindrà lloc els dies 24,25 i 26 de gener de 2024 a la Universitat de Lleida.

Podeu acollir-vos a les següents opcions:

Simposis

S’acceptaran propostes de Simposi relacionades amb qualsevol àmbit de la disciplina.

Cada proposta haurà d’incloure:

a) Títol
b) Resum de 250 paraules
c) Noms de les coordinadores o coordinadors del Simposi, adreça electrònica i institució de procedència
d) Proposta de Simposi: delimitació del tema, breu panoràmica del camp i bibliografia (fins a 1.500 paraules)

Les persones coordinadores es faran responsables de la recepció de propostes de comunicació, de la seva selecció, així com de l’organització de les sessions.

Es podran acceptar fins a un màxim de 8 comunicacions en total i un mínim de 4 (en aquest cas, sense comptar les presentacions dels/les coordinadores).

Cada participant al Congrés podrà coordinar com a màxim un Simposi.

El Comitè Científic del Congrés valorarà les propostes de Simposis i acceptarà les que s’ajustin als requisits d’aquesta convocatòria.

Altres formes de participació

S’obre una convocatòria per a la presentació de propostes d’espais transversals i altres formes de participació (aules d’audiovisuals, tallers, presentació de llibres, o altres formats.).

Cada proposta haurà d’incloure:

a) Títol
b) Resum de 250 paraules
c) Noms de les coordinadores o coordinadors de l’activitat, adreça electrònica i institució de procedència
d) Proposta de l’Activitat: delimitació del tema, estructura de l’activitat, durada, necessitats específiques (espai, recursos…) i bibliografia, si es considera necessària (fins a 1.500 paraules)

El Comitè científic del congrés valorarà les propostes rebudes i acceptarà les que s’ajustin als requisits d’aquesta convocatòria, tenint en compte la disponibilitat d’espais i les especificitat tècniques de les propostes. El finançament de les activitats és responsabilitat de les persones coordinadores de la proposta.

Presentació de les propostes:

https://coca.antropologia.cat/propostes-de-simposis/

Calendari

Data màxima per a la presentació de propostes: 17 03 2023

Acceptació de les propostes: 17 04 2023

 

Atentament,

Comitè organitzador i científic del 3r Congrés Català d’Antropologia

#CoCALleida24