Ha finalitzat la crida a simposis

Ha finalitzat la crida a simposis i altres formats. Gràcies per la presentació de propostes!
Els terminis de acceptació de les propostes estan al calendari.